برچسب: کاملترین اقدام پژوهی

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با...

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس تعداد صفحات : 28 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل...

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا) حل نمودن مشکل نگارش (انشا)تعداد صفحات : 31 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی...

اقدام پژوهی شماره پنج : برطرف کردن گوشه گیری در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره پنج : برطرف کردن گوشه گیری در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره پنج : برطرف کردن گوشه گیری در دانش آموزان برطرف کردن گوشه گیری در دانش آموزانتعداد صفحات : 26 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری...

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی تعداد صفحات :...

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامیتعداد صفحات...

اقدام پژوهی شماره ده : ترغيب معلمين آموزشگاه به تدريس با استفاده از کامپيوتر و اينترنت

اقدام پژوهی شماره ده : ترغيب معلمين آموزشگاه به تدريس با استفاده از کامپيوتر و اينترنت

اقدام پژوهی شماره ده : ترغيب معلمين آموزشگاه به تدريس با استفاده از کامپيوتر و اينترنت ترغيب معلمين آموزشگاه به تدريس با استفاده از کامپيوتر و اينترنت تعداد صفحات : 35 صفحهقیمت: 2500 تومان...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم تعداد صفحات: 33 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی دانش آموزان را افزایش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی دانش آموزان را افزایش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی دانش آموزان را افزایش دهم تعداد صفحات: 24 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده:...