خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

پاورپوینت شهر و مديريت شهري در جهان

پاورپوینت شهر و مديريت شهري در جهان فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: 52اسلاید برخی اسلایدها: اطلاع از ساير کشورها براي اين است که يا ايده بگيريم و اقدامات جديدي انجام دهيم و يا ناآگاهانه اقدامي را شروع نکنيم و اشتباهات آن ها را تکرار نکنيم.لزوما به معناي تقليد نمي باشد. بيشترين …

ادامه مطلب

پاورپوینت ضرورت نهادينه شدن مديريت مصرف آب كشاورزي

پاورپوینت ضرورت نهادينه شدن مديريت مصرف آب كشاورزي فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:21 اسلاید برخی از اسلایدها: ساختارهای مدیریت جامع آب (فرابخشی) موجود شورای عالی آب کمیته مشترک ستادی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) – کمیته های مشترک استانی …

ادامه مطلب

پاورپوینت طرح ساماندهي ومديريت اسناد فیزیکی و الكترونيكي

پاورپوینت طرح ساماندهي ومديريت اسناد فیزیکی و الكترونيكي فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:  12  اسلاید برخی از اسلایدها: هدف: }1- ايجادهماهنگي و وحدت رويه بين دستگاههاي اداري جهت مديريت و ساماندهي اسناد }2-استفاده ازآخرين تجربيات و دستاوردهاي علمي و عملي دستگاههاي دولتي }3-ايجاد يك سامانه جامع , يكپارچه و استاندارد براي …

ادامه مطلب

پاورپوینت شهر و مديريت شهري در جهان

پاورپوینت شهر و مديريت شهري در جهان فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: 52اسلاید برخی اسلایدها: اطلاع از ساير کشورها براي اين است که يا ايده بگيريم و اقدامات جديدي انجام دهيم و يا ناآگاهانه اقدامي را شروع نکنيم و اشتباهات آن ها را تکرار نکنيم.لزوما به معناي تقليد نمي باشد. بيشترين …

ادامه مطلب

پاورپوینت ضرورت نهادينه شدن مديريت مصرف آب كشاورزي

پاورپوینت ضرورت نهادينه شدن مديريت مصرف آب كشاورزي فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:21 اسلاید برخی از اسلایدها: ساختارهای مدیریت جامع آب (فرابخشی) موجود شورای عالی آب کمیته مشترک ستادی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) – کمیته های مشترک استانی …

ادامه مطلب

پاورپوینت طرح ساماندهي ومديريت اسناد فیزیکی و الكترونيكي

پاورپوینت طرح ساماندهي ومديريت اسناد فیزیکی و الكترونيكي فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:  12  اسلاید برخی از اسلایدها: هدف: }1- ايجادهماهنگي و وحدت رويه بين دستگاههاي اداري جهت مديريت و ساماندهي اسناد }2-استفاده ازآخرين تجربيات و دستاوردهاي علمي و عملي دستگاههاي دولتي }3-ايجاد يك سامانه جامع , يكپارچه و استاندارد براي …

ادامه مطلب

پاورپوینت كنترل و مديريت موجودي ها

پاورپوینت كنترل و مديريت موجودي ها فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: 19  اسلاید برخی از اسلایدها: تعریف موجودی: بطور کلی موجودی عبارتست از کالا یا متاعی که برای مدتی بخواهد نگهداری شود ولی به اختصار می توان گفت که عبارتست از اجناس، مصالح، مواد و قطعات که در امر تولید و …

ادامه مطلب

پاورپوینت کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت کاتلر در مدیریت بازار فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:  15 اسلاید برخی از اسلایدها:  uاصلی ترین فرضیه بازاریابی در سال های پیش از 1970 فرضیه ” فروش بیشتر برابر است با سود بیشتر “ آیا این انگاره برای مدیریت بازار به تنهایی کافی بود؟ هدف اصلی بازار یابی: مدیریت تقاضا …

ادامه مطلب

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت هیجان ها و کنترل خشم

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت هیجان ها و کنترل خشم فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: اسلاید برخی از اسلایدها:  هیجانها پدیده هایی اجتماعی هستند و ارتباط ما را با دیگران تسهیل میسازد: ×احساسهای ما به دیگران منتقل میکند ×چگونگی پاسخدهی دیگران به ما را تنظیم میکنند ×تعامل اجتماعی را آسان میسازد ×و …

ادامه مطلب

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:  19  اسلاید برخی از اسلایدها:   تعریف موجودی: بطور کلی موجودی عبارتست از کالا یا متاعی که برای مدتی بخواهد نگهداری شود ولی به اختصار می توان گفت که عبارتست از اجناس، مصالح، مواد و قطعات که در امر تولید …

ادامه مطلب