برچسب: دوره آموزشی B4A

دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت هفتم(کار با تایمر و کدهای تکمیلی)

دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت هفتم(کار با تایمر و کدهای تکمیلی)

دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت هفتم(کار با تایمر و کدهای تکمیلی) دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت هفتم(کار با تایمر و کدهای تکمیلی):مدرس : امیر حسین زمان زادزمان : 26:22تعداد فایل:1 فایل ویدئوییتوضیح: کار با...

دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت ششم(کار با Viewها در B4A)

دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت ششم(کار با Viewها در B4A)

دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت ششم(کار با Viewها در B4A) دوره آموزش بیسیک فور اندروید قسمت ششم(کار با Viewها در B4A):مدرس : امیر حسین زمان زادزمان : 52:24تعداد فایل:1 فایل ویدئوییتوضیح: معرفی viewهای یک layout...