برچسب: دانلود

پاورپوینت پودمان (نوآوری و فناوری) کارو فناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان (نوآوری و فناوری) کارو فناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان (نوآوری و فناوری) کارو فناوری پایه هفتم پاورپوینت پودمان (نوآوری و فناوری) کارو فناوری پایه هفتم  این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 28 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با...

پاورپوینت پودمان (کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات) کاروفناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان (کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات) کاروفناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان (کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات) کاروفناوری پایه هفتم پاورپوینت پودمان (کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات) کاروفناوری پایه هفتم این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 19 اسلاید تهیه و تنظیم شده...

پاورپوینت پودمان (جست و جو و جمع آوری اطالعات) کاروفناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان (جست و جو و جمع آوری اطالعات) کاروفناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان (جست و جو و جمع آوری اطالعات) کاروفناوری پایه هفتم پاورپوینت پودمان (جست و جو و جمعآوری اطالعات) کاروفناوری پایه هفتم  این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 28اسلاید تهیه...

پاورپوینت تفکروسبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم (بلوغ در من چگونه است)

پاورپوینت تفکروسبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم (بلوغ در من چگونه است)

پاورپوینت تفکروسبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم (بلوغ در من چگونه است) پاورپوینت تفکروسبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم (بلوغ در من چگونه است) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 17 اسلاید...

درس اول دین و زندگی یازدهم (هدایت الهی)

درس اول دین و زندگی یازدهم (هدایت الهی)

درس اول دین و زندگی یازدهم (هدایت الهی) درس اول دین و زندگی یازدهم (هدایت الهی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 46 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری...

درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت)

درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت)

درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت) درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 38 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار...

پاورپوینت درس سوم دین وزندگی (2)یازدهم (معجزه جاویدان)

پاورپوینت درس سوم دین وزندگی (2)یازدهم (معجزه جاویدان)

پاورپوینت درس سوم دین وزندگی (2)یازدهم (معجزه جاویدان) پاورپوینت درس سوم دین وزندگی (2)یازدهم (معجزه جاویدان) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 16 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری...

پاورپوینت درس چهارم دین وزندگی (2)یازدهم ( مسئولیت های پیامبر(ص))

پاورپوینت درس چهارم دین وزندگی (2)یازدهم ( مسئولیت های پیامبر(ص))

پاورپوینت درس چهارم دین وزندگی (2)یازدهم ( مسئولیت های پیامبر(ص)) پاورپوینت درس چهارم دین وزندگی (2)یازدهم ( مسئولیت های پیامبر(ص)) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 16 اسلاید تهیه و تنظیم...

پاورپوینت درس پنجم دین وزندگی (2)یازدهم (امامت،تداوم رسالت)

پاورپوینت درس پنجم دین وزندگی (2)یازدهم (امامت،تداوم رسالت)

پاورپوینت درس پنجم دین وزندگی (2)یازدهم (امامت،تداوم رسالت) پاورپوینت درس پنجم دین وزندگی (2)یازدهم (امامت،تداوم رسالت) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 23 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار...

درس سوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 1 )

درس سوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 1 )

درس سوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 1 ) درس سوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 1 )  ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل...