خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

پاورپوینت بخش 17کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (سنجش کارآفرینی)

پاورپوینت بخش 17کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (سنجش کارآفرینی) پاورپوینت بخش 17کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (سنجش کارآفرینی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در8اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 18کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (تعیین نوع کسب و کار)

پاورپوینت بخش 18کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (تعیین نوع کسب و کار) پاورپوینت بخش 18کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (تعیین نوع کسب و کار) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در8اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 19 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (مشتری شناسی)

پاورپوینت بخش 19 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (مشتری شناسی) پاورپوینت بخش 19 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (مشتری شناسی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در9 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 20کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (طراحی ارزش پیشنهادی )

پاورپوینت بخش 20کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (طراحی ارزش پیشنهادی ) پاورپوینت بخش 20کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (طراحی ارزش پیشنهادی ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در8اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 21کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (تعیین کانال توزیع)

پاورپوینت بخش 21کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (تعیین کانال توزیع) پاورپوینت بخش 21کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (تعیین کانال توزیع) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در9اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 22 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (ارتباط با مشتریان)

پاورپوینت بخش 22 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (ارتباط با مشتریان) پاورپوینت بخش 22 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (ارتباط با مشتریان) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در6اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 23کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (درآمدزایی)

پاورپوینت بخش 23کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (درآمدزایی) پاورپوینت بخش 23کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (درآمدزایی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در9اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 24 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (منبع یابی)

پاورپوینت بخش 24 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (منبع یابی) پاورپوینت بخش 24 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (منبع یابی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در7اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 25 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (فعالیت‌های کلیدی)

پاورپوینت بخش 25 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (فعالیت‌های کلیدی) پاورپوینت بخش 25 کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (فعالیت‌های کلیدی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در7اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب …

ادامه مطلب

پاورپوینت بخش 12کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (توسعه ی خلّاقیت فردی )

پاورپوینت بخش 12کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (توسعه ی خلّاقیت فردی ) پاورپوینت بخش 12کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم (توسعه ی خلّاقیت فردی ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در11اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب …

ادامه مطلب