برچسب: اقدام پژوهی

کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط اقدام پژوهی شماره 1: کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط...

دانلود اقدام پژوهی "چگونه درس تلخ ریاضی شیرین می شود"

دانلود اقدام پژوهی "چگونه درس تلخ ریاضی شیرین می شود"

دانلود اقدام پژوهی "چگونه درس تلخ ریاضی شیرین می شود" دانلود اقدام پژوهی چگونه درس تلخ ریاضی شیرین می شود             با توجه به اینکه تقریباً یک ماه است...

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط

اقدام پژوهی شماره یک : کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با نشاط کاهش تعداد غائبین با تدوین آیین نامه انضباطی و ایجاد مدرسه شاد و با...

اقدام پژوهی شماره چهار : حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره چهار : حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره چهار : حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان حل کردن مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزانتعداد صفحات : 32...

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی تعداد صفحات :...

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی

اقدام پژوهی شماره دو : راغب نمودن به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید با حیاط پویا و ورزش صبحگاهی از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامیتعداد صفحات...

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس تعداد صفحات : 28 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل...

اقدام پژوهی شماره هشت : بهبود بخشیدن به مشکلات رفتاری دانش آموزان در ساعت ریاضی با روش هاي نوين تدريس

اقدام پژوهی شماره هشت : بهبود بخشیدن به مشکلات رفتاری دانش آموزان در ساعت ریاضی با روش هاي نوين تدريس

اقدام پژوهی شماره هشت : بهبود بخشیدن به مشکلات رفتاری دانش آموزان در ساعت ریاضی با روش هاي نوين تدريس بهبود بخشیدن به مشکلات رفتاری دانش آموزان در ساعت ریاضی با روش هاي نوين...

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا) حل نمودن مشکل نگارش (انشا)تعداد صفحات : 31 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی...

اقدام پژوهی شماره شش : حل نمودن ناخن جویدن و استرس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره شش : حل نمودن ناخن جویدن و استرس در دانش آموزان

اقدام پژوهی شماره شش : حل نمودن ناخن جویدن و استرس در دانش آموزان حل نمودن ناخن جویدن و استرس در دانش آموزانتعداد صفحات : 32 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل...