برچسب: اقدام پژوهی ضعف درسی

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم تعداد صفحات: 36 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم تعداد صفحات: 24 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم تعداد صفحات: 23 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم تعداد صفحات: 30 صفحه قیمت: 2500 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم تعداد صفحات: 26 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی:...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه مانع افت درسی دانش آموزانم در درس عربی شدم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه مانع افت درسی دانش آموزانم در درس عربی شدم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه مانع افت درسی دانش آموزانم در درس عربی شدم تعداد صفحات: 29 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه خلاقیت دانش آموزانم را پرورش دادم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه خلاقیت دانش آموزانم را پرورش دادم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه خلاقیت دانش آموزانم را پرورش دادم تعداد صفحات: 50 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن اقدام پژوهی: چکیده: در...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه دانش آموزان را به کارگروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه دانش آموزان را به کارگروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه دانش آموزان را به کارگروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم تعداد صفحات: 41 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزم را در کلاس کاهش دهم تعداد صفحات: 33 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش) مختصری از متن...

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم تعداد صفحات: 40 صفحه قیمت: 3000 تومان مدل: Word & PDF (فایل...