دسته: نرم افزار های آماده

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRA8)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRA8)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRA8) بیلد نامبر J510FNXXU2BRA8 اندروید 7.1.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با...

ترمیم سریال گوشی های چیپست mtk

ترمیم سریال گوشی های چیپست mtk

ترمیم سریال گوشی های چیپست mtk با این نرم افزار متوانید بیشتر گوشی های هواوی ، چینی ،گوشی های دارای چیپست مدیاتک را ترمیم سریال کنید نیاز مندی ها: 1-چیپست مدیاتک 2-روت 3-اندروید 4.4.2...

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRA7)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRA7)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRA7) بیلد نامبر J510FNXXU2BRD4 اندروید 7.1.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با...

نرم افزار تک موبایل برای آیفون

نرم افزار تک موبایل برای آیفون

نرم افزار تک موبایل برای آیفون این نرم افزار با پسوند ipa بوده وباید با کامپیوتر روی دستگاه ios شما نصب شود نیازمند ios 10 به بالا … دریافت فایل

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRH2)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRH2)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRH2) بیلد نامبر J510FNXXU2BRH2 اندروید 7.1.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با...

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRE4)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRE4)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRE4) بیلد نامبر J510FNXXU2BRE4 اندروید 7.1.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با...

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRD7)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRD7)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRD7) بیلد نامبر J510FNXXU2BRD7 اندروید 7.1.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با...

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRD4)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRD4)

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FN (J510FNXXU2BRD4) بیلد نامبر J510FNXXU2BRD4 اندروید 7.1.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با...

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FXXU2AQC1

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FXXU2AQC1

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FXXU2AQC1 بیلد نامبر J510FXXU2AQC1 اندروید 6.0.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با سه...

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FXXU2AQA3

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FXXU2AQA3

حذف قفل صفحه بدون حذف اطلاعات J510FXXU2AQA3 بیلد نامبر J510FXXU2AQA3 اندروید 6.0.1   « نحوه استفاده » روش Recovery : ✓ برای چک کردن بیلدنامبر فعلی گوشی را خاموش کنید و سپس با سه...