636881285484496169

636881285484496169

636881285484496169

نیم مولنام فایل : 636881285484496169
فرمت : .pptx
تعداد صفحه/اسلاید : 23
حجم : 0 مگابایت
بنام خداشیمی سال سوم دبیرستانفصل سوممبحث: خواص کولیگاتیو محلول ها – کلویید – سوسپانسیون و صابونتجربه نشان می داد که برای یک محلول شامل حلال و یک حل شونده ی غیرفرار نقطه ی جوش، نقطه ی انجماد و فشاربخار برای حلال در حالت محلول و خالص تفاوت می کند. این خواص که به تعداد ذره های حل شونده ی غیرفرار موجو در محلول رقیق (نه به نوع و خواص شیمیایی ذره ها) بستگی دارند، خواص…

درباره admin

پیشنهاد بررسی

دانلود کتاب منطق صوری محمد خوانساری

دانلود کتاب منطق صوری محمد خوانساری دانلود کتاب منطق صوری محمد خوانساری در این بخش، …