پرسشنامه سنجش ظرفیت حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980)

4kia.ir

پرسشنامه سنجش ظرفیت حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980)

پرسشنامه سنجش ظرفیت حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) دارای 27 جمله است که در 6 بخش، از بخش دو جمله ای تا هفت جمله ای تقسیم و طبقه بندی شده است. ویژگی اصلی این آزمون سنجش همزمان دو بخش حافظه فعال در ضمن انجام یک فعالیت ذهنی است.  به صورت pdf ارائه شده است. این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری آن بیان شده است….

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط