پاورپوینت Part-of-Speech tagging – مقوله نحوی که هر کلمه -21 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

4kia.ir

قسمتی از اسلایدها         Part-of-Speech (POS) tagging pPart-of-Speech (POS) یا جزء کلام: مقوله نحوی که هر کلمه به آن تعلق دارد. نامهای دیگر: word classes، lexical tags، tags pPOS tagging (tagging): فرایند انتساب مقوله نحوی به هر کلمه در پیکره متنی pPOSهای اصلی در انگلیسی: nNouns nVerbs nAdjectives nAdverbs nPrepositions (on, to, by, from, with, …) nDeterminers (a, an, the) nPronouns (she, who, my, others, …) nConjunctions (and, but, if, …) nAuxiliaries (can, should, are, …) nParticles (up, down, off, in, out, …) nNumerals (one, two, three, first, second, …)   بسته به کاربرد، ممکن است POS های جزئی تری در پیکره های متنی به کار روند: pSingular nouns pPlural nouns pComparative adjectives pSuperlative adjectives pModal verbs pPersonal pronouns pPossessive pronouns … برای علائم نقطه گذاری هم tag های متفاوتی ممکن است به کار رود. ptag setهای مختلف در انگلیسی: nPenn Treebank tag set: شامل 45 t …

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط