پاورپوینت درباره کودک آزاري -42 اسلاید

4kia.ir

قسسمتی از اسلاید ها       انواع کودک آزاری مسامحه کودک آزاری جسمی کودک آزاري جنسي       مسامحه مسامحه شايعترين نوع سوء رفتار گزارش شده است بدليل اينکه اسکار بجا نمي گذارد کمتر قابل شناسائي است بيشتر قربانيان مسامحه شير خوارانی اند که در مورد تجربه شان قادر به سخن گفتن نيستند   Child neglect بدليل اينکه مسامحه يک فرايند مزمن است کودک ممکن است نهايتا بپذيرد که اين يک سبک طبيعي زندگي است مشکل است بتوان بين کودکاني که مورد آزار فيزيکی قرار گرفته اند و آنهائی که مورد آزار عاطفی قرار گرفته اند تفاوت قائل شد.   Child emotional neglect پيامد های رشدی طولاني مدت کودک آزاري عاطفي وسيع ترين پيامد کودک آزاری عاطفي سندرم FTT غير ارگانيک است, که علي رغم تغذيه کافي اختلال در رشد ديده مي شود. حتي پس از تشخيص و مداخله پيامد هاي کودک آزاري ممکن است باقي بماند رفتارهاي توجه طلبي و بروز سطحی عواطف در اين کودکان گزارش شده است گزارشاتی از رفتارهاي خصمانه و مقابله اي در دوره نوجواني وجود دارد …   عوامل خطر و زمينه ساز خصوصيات کودک خصوصيات و …

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط