خانه / علوم پایه / پاورپوینت جدید چندریختی – 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چندریختی – 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چندریختی – 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چندریختی پاورپوینت جدید چندریختی پاورپوینت جدید چندریختی — چندریختی — مکانیسمهای برنامه نویسی شی گرا: — محصورسازی — ارث بری — چندریختی — چندریختی — توانایی تخصیص چندین معنی به یک اسم متد — توسط دو مکانیسم به اسامی تقید زودهنگام و تقید دیرهنگام انجام می شود. — مشکلات ZooDemo ؟ — کلاس ZooDemo برای هر حیوان یک نسخه ی اختصاصی از  sayHello دارد. — — اگر حیوانات جدیدی اضافه شود چه؟ — — بهتر نیست که یک متد  sayHello بنویسیم که برای همه حیوانات کار کند.   — ZooDemo جدید چگونه کار می کند؟ پاورپوینت جدید چندریختی پاورپوینت جدید چندریختی پاورپوینت جدید چندریختی فرض کنید یک متد چندین تعریف دارد. — مقید کردن به اختصاص تعریف متد مناسب به فراخوانی متد گفته می شود. — تقید زودهنگام وقتی اتفاق می افتد که ما تعریف مناسب متد را در هنگام کامپایل کد به متد منتسب کنیم. — در تقید زودهنگام، متدی فراخوانی می شود که متغییر مرجع مربوط به متد از آن نوع است. — در مثال قبلی، کامپایلر از کجا بداند که متد  sayHello کدام حیو …

درباره admin

پیشنهاد بررسی

تحقیق و مقاله درباره نفت خام

تحقیق و مقاله درباره نفت خام عنوان : تحقیق و مقاله درباره نفت خام  تعداد …