دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم

4kia.ir
دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم

دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم

 فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده …1 فصل اول: کلیات ..2 1-1- مقدمه….3 1-2- بیان مسأله…5 1-3- پرسش اصلی تحقیق ….6 1-4- سوابق تحقیق…..6 1-5- اهداف تحقیق…10 1-6- نوع روش تحقیق …10 1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات…10 1-6-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …..11 1-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات …11 فصل دوم: دیو،جایگاه وکارکردآن در متون اساطیری ایران ….12 2-1- پیدایش اسطوره …………………………………………………………………………………………………………..13 2-2- واژه دیو…

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط