دانلود مقاله آینده خانواده در غرب 5ص

4kia.ir

دانلود مقاله آینده خانواده در غرب 5ص

دانولد در مقاله خود به نقد تئور‏ی‏ همگرا‏یی‏ ساختار خانواده م‏ی‏ پردازد. و‏ی‏ل‏ی‏ام‏ گود، ارائه دهنده ا‏ی‏ن‏ تئور‏ی‏ در کتابش به نام انقلاب جهان‏ی‏ و الگوها‏ی‏ خانواده، پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ کرده بود که همگرا‏یی‏ اجتناب ناپذ‏ی‏ر‏ی‏ در س‏ی‏ستم‏ خانواده وجود دارد و تمام اشکال خانواده به شکل خانو‏اده‏ زن وشوهر‏ی‏ غرب در خواهند آمد.آینده خانواده در غرب 5ص – word (..doc) – مهندسی مکانیک…

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط