دانلود رایگان کتاب آزادی یا مرگ pdf

4kia.ir
دانلود رایگان کتاب آزادی یا مرگ pdf

دانلود رایگان کتاب آزادی یا مرگ pdf

معرفی کتاب:(آزادی یا مرگ) (آزادی یا مرگ)[O Kapetan Michalis]. ررمانی ااز نیکوس کاازاانتزااکیس (۱) (۱۸۸۳-۱۹۵۷)، مؤلف یونانی، که در ۱۹۵۰ با عنوان اصلی کاپیتان میخالیس نوشته و در ۱۹۵۳ در آتن منتشر شد.(آزادی یا مرگ)درر ااین کتااب که قهررماان ااصلی اآن کااپیتاان یاا پهلواان میخالیس (۲) ااست،(آزادی یا مرگ)و این مرد از بسیاری جهات پدر خویش مؤلف را به یاد می‌آورد، خیالبافی افسانه‌وار و داستان راستین پی به دنبال به هم می‌آمیزند.(آزادی یا مرگ)مؤلف در…

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط