خانه / سایر محصولات / دانلود تحقیق درموردانگیزش وتئوری های آن

دانلود تحقیق درموردانگیزش وتئوری های آن

دانلود تحقیق درموردانگیزش وتئوری های آن

دانلود تحقیق درموردانگیزش وتئوری های آن

نام فایل : انگیزش وتئوری های آن
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 21
حجم : 0 مگابایت
بنام خداانگیزشوتئوری های آننیازتعریف:به عنوان یک واژه فنی به معنی حالت درونی است که باعث می شود نتیجه یا پیامد خاصی جالب به نظر برسدنیازانگیزهرفتارتعریف انگیزه:انگیزه عبارت است از میل به کوشش فراوان در جهت تامین ارضای نیازهای ارضاء نشدهیانتیجه رابطه متقابل فرد با موقعیت یا وضعیتی که درآن قرار دارد رفتار انگیزه نیازانگیزهانگیزهنیاز ارضاء نشدهتنشرفتار…

درباره admin

پیشنهاد بررسی

خود هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم و سابلیمینال فعالسازی چشم سوم، افزایش سطح هوشیاری و حضور …