جزوه طراحی اجزا 2

جزوه طراحی اجزا 2

جزوه طراحی اجزا 2
 به تعداد 100 صفحه pdf
مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان
 
همه مباحث یاتاقانها
همه مباحث چرخ دنده ها
همه مباحث اجزای مکانیکی
همه مباحث کلاج ها – ترمز ها و چرخ لنگر
 …

مطالب مرتبط