خانه / روان شناسی / توزيع هاي احتمالي گسسته

توزيع هاي احتمالي گسسته

توزيع هاي احتمالي گسسته

توزيع هاي احتمالي گسسته

نام فایل : توزيع هاي احتمالي گسسته
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 21
حجم : 169 کیلوبایت
توزيع‎هاي احتمالي گسستهمقدمهدر حالي كه اغلب تعيين توزيع احتمالي براي يك متغير تصادفي معين مفيد است، بسياري مواقع در استنباط آماري و تصميم‎گيري توابع احتمالي متغيرها داراي يك فرم هستند. در چنين مواردي استفاده از نظريه توابع احتمالي شرح داده شده در فصل پنجم براي به دست آوردن نتايج كلي در مورد توزيع احتمالي مثل ميانگين و واريانس بهتر است از به دست آوردن…

درباره admin

پیشنهاد بررسی

توارث مسلمان و كافر

توارث مسلمان و كافر نام فایل : توارث مسلمان و كافر فرمت : .doc تعداد …