خانه / علوم انسانی / تحقیق و مقاله درباره ادبیات بومی

تحقیق و مقاله درباره ادبیات بومی

تحقیق و مقاله درباره ادبیات بومی

عنوان : تحقیق و مقاله درباره ادبیات بومی تعداد صفحات :31  صفحه عکس : دارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  دارد دارای نکات و جزئیات Pdf پی دی اف   فرمت : قسمتی از متن  :   ادبیات بومی     ادبیات کهن ایران، به مجموعه داستانهای شفاهی و مکتوب ایرانیها )مادی، پارسی، سکایی ،اوستایی( گویند که توسط ماخذ دینی) اوستا(، نثر )تاریخ یونانی و کتیبههای فارسی باستان (و نظم )شاهنامه فردوسی، گشتاسب و کتایون ، شیرین و فرهاد( به دست ما رسیده است . از داستانهایی که در ایران پیش از سلوکیان برای ما باقی مانده است، تنها داستانهای مادی )کوروش و آستیاگ، افسانه سمیرامیس، افسانه اربق، افسانه دوران کودکی کوروش، ستریانگایوس و زرینا، زریادرس واداتیس(، ادبیات فارسی باستان )زندگانی کوروش، بردیای دروغین(، سکایی )مردهای یک چشم، گریفینهای محافظ طلا، رستم دستان( و ادبیات زرتشتی) جم، جمشید، آبتین (میتوان نام برد که تعدادی از این داستانها در ادبیات فارسی نو)شاهنامه فردوسی( انعکاس یافته است . در فرهنگهای پیش از خط، یعنی روزگاری که آثار ادبی نوشته نمیشد، هر سنت ادبی به صورت ش …

درباره admin

پیشنهاد بررسی

سازمان ها و تشکیلات اداری در دنیای کنونی

سازمان ها و تشکیلات اداری در دنیای کنونی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته …