تحقیق درمورد يك دوست خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد

4kia.ir

تحقیق درمورد يك دوست خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد

فرمت فایل: ورد- Word   مرجع فایل – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : 8يكدوستخوبچهويژگيهاييبايدداشتهباشد؟ 1-ايمانوپارسايي ايمانوپارساييازويژگيهايمهميكدوستاست؛زيراانسانموحديكهدينراباجانووجودپذيرفتهوبهوجودبهشتوجهنماعتقادداردواززوالدنياوبقايجهانآخرتنيزآگاهاست،بهخوبيميداندتنهاازراهعبوديتوبندگياستكهميتواندسعادتدوجهانراكسبنمايد….

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط