بازبینی طراحی FPGA

4kia.ir

  بازبینی طراحی FPGA PDF فارسی 5 صفحه   بازبینی ، فرایند مقایسه رفتار یک طرح در مقایسه با خواسته‌ی طراح است. بازبینی یک طرح ASIC ، موضوع گسترده و پیچیده‌ای است. ابزار‌های بسیاری برای بازبینی رسمی و کاربردی ASIC وجود دارد . روش‌های مختلف بازبینی از موضوعات تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی هستند. با این حال، بازبینی FPGA هنوز در حال رشد است. روند و روش‌های بازبینی FPGA سازمان نگرفته و مانند ASIC تعریف نشده است. اغلب تیم های طراحی FPGA برنامه بازبینی همه قسمتها را ندارند. بازبینی طراحی با انجام شبیه سازی‌های عملکرد تصادفی و نامنظم و بدون هیچ هدف روشنی انجام می‌شود. شکاف بین روشهای بازبینی ASIC وFPGA  به چند دلیل ایجاد می شود. هزینه یک خطا در طراحی FPGA شیب تندی در ASIC ندارد. غالبا، یک اشکال ثابت FPGA تنها نیاز به یک پیاده سازی جدید و پیکربندی مجدد FPGA دارد. روش اشکال زدایی ” آزمون و خطا ” جای خود را به خوبی در طرحهای کوچک FPGA باز کرده است. متاسفانه، این روش نتیجه الزامات رسیدن سریعتر به بازار، برای هزینه …

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط