آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب‌پذیری و ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری

4kia.ir

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب‌پذیری   ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش – اندیس آسیب پذیری بصورت ورد 20صفحه قسمتی از متن: 2 – 1- مقدمه یک ارزیابی ریسک دربرگیرندۀ بررسی تفصیلی و سیستماتیک هر فعالیت، موقعیت و یا هر سیستم عملیاتی به منظور شناخت مخاطرات [1] است.  مخاطره و ریسک به صورت زیر تعریف می‌شوند : مخاطره :  مخاطره یک منشاء بالقوۀ زیان یا یک شرایطی با پتانسیل ایجاد زیان تعریف شده است [1]. ریسک :  استاندارد مدیریت پروژۀ آمریکا [2] ریسک پروژه را رخداد یا شرایطی نا مطمئن دانسته که اگر به وقوع پیوندد، اثری مثبت یا منفی بر حداقل یکی از اهداف پروژه مانند زمان، هزینه، محدوده یا کیفیت می‌گذارد [1]. سیستم‌های مهندسی سنگ روشی است که قابلیت تجزیه و تحلیل همزمان فرآیندهای پیچیده مهندسی سنگ را دارد. این روش توسط هادسون[3] (1992) پایه گذاری شده است. به طور کلی در این روش خصوصیات و رفتارهای هر پارامتر به عنوان یک سی …

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط